สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล

องค์ประกอบในการพัฒนาผลงานลูกน้อง

16/03/2018 21:46 เมื่อ 16/03/2018 อ่าน 156
องค์ประกอบในการพัฒนาผลงานลูกน้อง
(The Elements of Performance Development)
 
เคยสงสัยมั้ยว่า ผลงานของลูกน้อง
ที่ไม่ได้ตามเป้า มีสาเหตุมาจากอะไร
หากหัวหน้างานวิเคราะห์กลับไปไม่ดี
หลายครั้งก็มักจะโทษว่าตัวลูกน้องไม่ดี
ซึ่งอาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ได้
หรือหากถูกต้อง หัวหน้างานก็มีส่วนในปัญหานี้ไม่น้อย
.
.
เมื่อลูกน้องผลงานไม่ดี หน้าที่ของหัวหน้างาน
จะต้องระบุหาสาเหตุนั้นให้ได้ แล้วช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงขึ้น
 
----------------------------------------
 
ผลงานของลูกน้อง มาจาก 3 องค์ประกอบที่สำคัญ
ซึ่งเกียวข้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับบทบาทหัวหน้างานคือ
 
1. ความสามารถ (Competency) ผลงานสะท้อนจากขีดความสามารถของลูกน้อง ขีดความสามารถทั้ง 3 ส่วน(KSA) K = Knowledge คือ ความรู้ที่ลูกน้องต้องมีซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ถ้าไม่มีจะส่งผลในการสร้างผลงาน และอาจเกิดข้อผิดพลาดและปัญหาในระหว่างการทำงานได้
S = Skill คือ ทักษะ สิ่งที่ลูกน้องต้องทำได้ ทำเป็น มีผลต่อการสร้างผลงาน
A = Attiributes คือ คุณลักษณะ พฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติที่พึงประสงค์ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและพัฒนาตนเอง
.
.
2. แรงจูงใจ (Motivation) แรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ หรือ กำลังใจในการทำงาน แรงจูงใจภายนอก คือ ค่าจ้าง การเติบโต เลื่อนขั้น รางวัล โบนัส แรงจูงใจภายใน คือ แรงขับเคลื่อนในการทำงาน มีผลทางจิตใจ ทำให้เกิดพลัง
(energy) สร้างให้เกิดความพยายาม (Persistence) และช่วยให้เกิดแรงแห่งการเปลี่ยนแปลง (Variability)
.
.
3. โอกาส (Opportunity) การส่งเสริม หรือ ผลักดันให้ลูกน้องได้ทำงานมีเนื้องานมากขึ้น ให้งานใหม่ๆๆ งานที่ท้าทาย งานที่มีความสำคัญ เพื่อให้ลูกน้องได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และ ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 
----------------------------------------
ลูกน้องถ้ามีแค่ความรู้ อย่างเดียว ผลงานอาจไม่เข้าเป้า
แต่ถ้ามีทั้งความรู้ ความสามารถ และ มีแรงจูงใจ เป้าหมายก็ไม่ยากเกินเอื้อมมือ
 
และ โอกาส นั้นจะทำให้ลูกน้องได้พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
----------------------------------------
+ หัวหน้างานต้องสอนงาน และ พัฒนาความสามารถลูกน้องทั้ง 3 ส่วน
+ หัวหน้างานต้องสร้างแรงจูงใจ ขับเคลื่อนทีมงาน
+ หัวหน้างานต้องผลักดันส่งเสริมให้ลูกน้องประสบความสำเร็จ
 
#หัวหน้างานมืออาชีพ
----------------------------------------
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
 
เรื่องอบรม คิดถึง Perfect Training