สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

12/03/2018 21:02 เมื่อ 12/03/2018 อ่าน 213 | ตอบ 0
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
(Strategic Leadership)
 
เป็นอีกหนึ่งโมเดลหนึ่งที่สำคัญ
ในการพัฒนาผู้นำ บนยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
.
.
ความคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้นำ มีประโยชน์อย่างไร
ความคิดเชิงกลยุทธ์ช่วยในการตัดสินใจให้ดีขึ้น
สามารถแก้ปัญหาและจัดการวิกฤตต่างๆ
ได้ทันเวลา และยังสร้างมุมมองต่ออนาคต
อย่างเป็นระบบช่วยทำให้การวางแผนงานมีประสิทธิภาพ
.
.
ถ้านำมาเชื่อมโยงกันจะได้ความหมาย
ของ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ก็คือ
บทบาทในการกำหนดทิศทาง
และการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น
มีมุมมองระยะยาวส่งผลให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
----------------------------------
 
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่างที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันคือ
.
.
Setting a Direction คือ การกำหนดทิศทาง และ วิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งผู้นำต้องมีความสามารถ ในการอ่านสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อจะนำข้อมูลความรู้เหล่านี้ไปสร้างทิศทางหลักขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะต้องชัดเจนและสามารถปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง ที่สำคัญทิศทางนี้ต้องเป็นทิศทางแห่งการเติบโตขององค์กร สร้างความได้เปรียบขององค์กรด้วย
.
.
Designing the Organization คือ การออกแบบและการจัดองค์กร ผู้นำต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการออกเเบบการบริหาร อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงการบริหารทุกส่วนงานไปสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้ (ความจริงแล้วต้องกระจายการบริหารจากวิสัยทัศน์และภารกิจไปสู่การบริหารของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบ) ซึ่งการออกแบบการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือหรือตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงได้ตลอดเวลา และพร้อมจัดการกับวิกฤต ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
.
Instilling a culture คือ การปลูกฝังวัฒนธรรม ผู้นำต้องสามารถกำหนดพฤติกรรมองค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง วัฒนธรรมเหล่านี้จะสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ได้เช่น หากเป็นองค์กรธุรกิจบริการ ก็ต้องสร้างวัฒนธรรมที่ตระหนักถึง ความสำคัญของลูกค้า จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นต้น
 
----------------------------------
ผู้นำเชิงกลยุทธ์ คือ ผู้นำที่มองไกลกว่าผู้นำทั่วไปหนึ่งก้าว
หรือมากกว่านั้น ซึ่งนั่นจะทำให้เป้าหมายของคุณจะสำเร็จง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น
----------------------------------
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
 
เรื่องอบรม คิดถึง Perfect Training
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :